מטבוליזם

 

תהליך חילוף החומרים המתרחש בצמחים, בעלי חיים ובני אדם, אשר מתייחס לקליטת חומרים מהסביבה, עיבודם ופליטת פסולת מחוץ לאורגניזם. מטבוליזם מייצג את אחד התנאים להגדרה הביולוגית למושג “חיים”.