מוטיבציה

 

הנעה. מונח המתייחס לעידוד לביצוע פעולה התנהגותית או קוגניטיבית לקראת מטרה מסוימת.