מודל

 

במשמעות צרה הכוונה היא לדוגמן או לדוגמנית, כאשר במשמעות הרחבה של המושג הוא מתייחס לכל דמות לחיקוי שהדובר רוצה לחקות. דוגמה : מוטי מצטיין בלימודיו ולכן מבחינה לימודית הוא מודל לחיקוי לילדים רבים בכיתה.