כרוני

 

קבוע, נשאר לאורך זמן רב. מושג זה מתייחס למצב שהשינויים בו אינם גדולים לרוב וניתן לומר שהוא מתקיים באופן דומה לאורך תקופה מסוימת.