טרמינולוגיה

 

תחום החוקר שימוש במילים או מונחים מסויימים בהקשרים מגוונים. תחום זה בודק את היווצרות המונח, הקשרים שלו ויחסי הגומלין בינו לבין מונחים אחרים.