טופוגרפיה

 

סימון פני השטח, מיפוי, חלק ממדעי כדור הארץ, גאוגרפיה, סביבה ואף נלמד ונחקר בלימודי הנדסה.