וריאציה

 

גירסה, סוג שונה, נוסח מסוים. למעשה, וריאציה מתארת גירסה אלטרנטיבית לפירוש המסורתי של אלמנט מסוים.