ורבלי

 

תואר הקשור בדיבור, רטורי, בעל פה, בעל אופי התנסחות מילולי. דוגמה : תלמיד אשר מצליח היטב בבחינת הבגרות בלשון והבעה, בדרך כלל גדל להיות אדם בעל יכולות ורבליות טובות.