ויזואלי

 

באופן הנקשר לראייה. דוגמה : הבחנתי בו בצורה ויזואלית, אך לא שמעתי את צעדיו.