הירוגליף

 

ציור תווים ובעיקר בעלי חיים, שמצויר לרוב על גבס או אבן. הירוגליפים הם ציורים קדמונים שהיו נפוצים בעיקר במצרים, באיזור המזרח התיכון.