היפנוזה

 

מצב בו המהופנט חווה שינוי בתפיסה, אמוציה, מוטוריקה, תחושה ועוד, וזאת בעזרת סוגסטיות, אותן מפעיל המהפנט.