היסטוריוגרפיה

 

מונח אשר מתאר ספרות העוסקת בהיסטוריה של המושג אותו היא חוקרת. דוגמה : היסטוריוגרפיה של החינוך חוקרת את ההיסטוריה של תחום החינוך.