דיפרנציאלי

 

ביטוי העוסק בהבלים ובנפרדות בין אלמנטים. דוגמה : הנחת היסוד של כל מורה היא שכל תלמיד הוא בעל פוטנציאל לימודי גבוה ויחד עם זאת רצונות השקעה דידקטית דיפרנציאליים.