דיכוטומי

 

מבסס את החלוקה לשניים, בשווה או שלא בשווה, ממנו נגזרת הבינאריות. דוגמה : רוב בעלי החיים הינם בעלי ראייה דיכוטומית, שחור או לבן בלבד.