דידקטיקה

 

תחום משנה בפדגוגיה החוקר המנסה למצוא ולהתאים את שיטות ההוראה הטובות ביותר, פיתוח וניצול מיומנויות הוראה, אסטרטגיות למידה ותאוריות לימודיות באופן כללי.