גלובאלי

 

כללי, עולמי, מקיף, אוניברסלי. מונח המתייחס לכל מחשבה או פעולה שמקיפות את כל הצדדים של המושג אותו הוא מתאר.