ביוגרפיה

 

יצירה ספרותית המספרת את קורות חייו של האדם. דוגמה : הביוגרפיה של מנהיגים בהיסטוריה היא לרוב מרובת תמורות.