ארגומנט

 

טיעון, טענה, חלק מדיון שנועד לבסס נקודה מסוימת או לשכנוע האחר. בתפיסה רחבה ניתן להתייחס לכך גם כאל דיון בין שני דמויות או יותר.