אקלקטי

 

תכונה המאפיינת אובייקט מסוים, פיזי או שאינו פיזי, שנאסף ומורכב מאלמנטים שונים. דוגמה : שיטת טיפול היא אקלקטית מכיוון שהיא מורכבת מגישות טיפוליות שונות.