אקלים

 

לרוב הכוונה היא לתנאי מזג האוויר ויחד עם זאת ההתייחסות יכולה לבוא לאווירה מסויימת. דוגמה : על מנת שהתלמיד יצליח, צריך להתקיים אקלים לימודי.