אקוויליביריום

 

שיווי משקל, איזון נכון של מימדים שונים.