אפליקטיבי

 

שימושי, יישומי, מעשי. מונח זה מתייחס למידת השימושיות של המושג אותו הוא מתאר.