אסימילציה

 

תכונת בתורת ההגייה בה אלמנט מסוים מקבל תכונות פונטיות דומות לאלמנט אחר. במובן הרחב, מושג זה מתייחס להידמות מוחלטת או תהליך הטמעה שעוברים מספר מרכיבים.