אסטרטגיה

 

תוכנית פעולה מפורטת וכוללת על מנת לגשת ולהתמודד עם אתגר מסוים. דוגמה : לילדים עם קשיי למידה מיוחדים יש להתאים אסטרטגיות למידה אפקטיביות עבורם.