אמפתיה

 

יכולת הזדהות עם אמוציות של האחר. במובן קליני יותר, חוקרי מדעי החברה אף מרחיבים את המושג ליכולת לשים עצמך ממש בנעליו של האחר ולחוות את כל תחושותיו.