אינפורמטיבי

 

יש בו אינפורמציה רבה, מידע רב. תכונה המתארת את אלמנט כאובייקט שניתן להבין ממנו מידע רב. דוגמה : הספר הזה הוא מאוד אינפורמטיבי.