אינטגרציה

 

שילוב, מיזוג. אינטגרציה מתייחס לפעולה יזומה בה האחד נוקט על מנת לאחד בין שני אלמנטים או יותר לכדי גורם אחד, בעל מאפיינים בשיעור מסוים הלקוחים מכל אלמנט, או שהגורם הנוצר לא ירש אף מאפיין מכל אלמנט, מהם הוא נוצר. דיסאינטגרציה = חוסר תיאום.