אידיאלי

 

מושלם, נטול פגמים, אלמנט המתאים מבחינה הטובה ביותר בנקודת הזמן המדוברת.