אורגני

 

תוצר אשר גדל בתנאים טבעיים ככל האפשר, ללא התערבות חומרים כימיים סינתטיים, אלא רק אלמנטים הנמצאים בסביבה הטבעית בה הוא גדל.