אופרציה

 

פעולה, ביצוע פיזי של מטלה מסוימת. דוגמה : מבצעים צבאיים לעתים מתגלים כאופרציות מורכבות.