אופטימלי

 

רצוי ומתאים ביותר. בדרך כלל ישנו ניסיון להתאים את הסיטואציה לאופן הקרוב ביותר לזה הרצוי על ידי המבצע. דוגמה : מזג האוויר שיוצר רוח וגלים הינו אופטימלי עבור הגולשים בים.