אולטימטיבי

 

מתאר ומתאים בצורה הטובה ביותר ברגע נתון, משמש את הדוגמה האידיאלית.