אווירונאוטיקה

 

חלק ממשפחת המדעים המדויקים שחוקר ועוסק בהיבטים המתמטיים והמכאניים של התעופה בכלל וטיסה בפרט, על היבטיה המגוונים. תחום דעת זה מחולק שרירותית לקטגוריות לפי החוקרים עצמם.