אודיטורי

 

שמיעתי, שנתפס בחוש השמיעה, קולי, קולני. דוגמה : תלמידים שונים יכולים ללמוד אחרת, למשל בעוד שתלמיד אחד חזק בתפיסה ויזואלית, האחר יבין היטב אודיטורית.