אבסטרקטי

 

תיאור אלמנט שמאופיין בחוסר גבול ברור בינו לבין אלמנטים אחרים, חסר צורה, מופשט.