אבולוציה

 

בפירוש המדויק הכוונה היא לשינוי בגנום האורגניזמי לאורך הדורות, יחד עם זאת מושג זה נלקח רבות בהשאלה לעולמות תוכן מגוונים ומתאר תמורות ארוכות טווח.