התגלמות מעריכית של חלוקה אחידה

 

תחילה נקדים ונציין את חשיבות המוסף “מטה” שניתקל בו בספרות מקצועית כזו או אחרת. ישנם מושגים שונים שאנו מגדירים על מנת לחשוב ולשוחח עליהם כמו למידה, אתיקה, קוגניציה, אסטרטגיות למידה ועוד. מתעוררת בנו השאלה מדוע אנו חושבים עליהם ? מה הסיבה לכל זה ? לאיזו מטרה זה משמש ? לדוגמה אם נשתמש באסטרטגיית הלמידה, מיון, כפי שנבין בהמשך, המטה אסטרטגיה של מיון תענה על השאלה : מדוע ביצענו את המיון ? הצמדת “מטה” למושג תהיה כמו יציאה מנטאלית מהבועה של הבנת המושג לחשיבה על הגדרתו, מטרתו ושימושיו.

מיון מוגדר בספרות בדרכים שונות וניתן לומר שזהו קיבוץ פריטים על בסיס תכונות משותפות, קטגוריות. אסטרטגיה זו הינה בבסיס החשיבה והלמידה, לכן היא חייבת להקדים את כל שאר האסטרטגיות מהסיבה שהן מתבססות עליה, כמו השוואה למשל. בכדי להתמודד עם מטלות כלשהן עלינו בראשית כל לסווג את חומר המטלה לקטגוריות ורק לאחר מכן לפעול ללמידתן. אדם שיש לו מטלות רבות במהלך היום יעדיף לסווג אותן על פי קטגוריות של זמן וכך יצור לעצמו סדר יום לפי שעות אשר יעזור לו להתמודד עם מטלות אלו. אדם זה יכול גם ליצור לעצמו קטגוריות אחרות, כמו סדר חשיבות המטלות, חלונות זמן של המטלות ועוד, ובכך ישתמש במיון.

לימודים

לימודים

לימודים

בהשאלה קונספטואלית לחומר הלימודי, איש הוראה חייב למיין כל מה שהוא מתכוון ללמד לקטגוריות ובכך ליצור סדר בהבנתו את החומר, בהבנת תלמידיו את מה שילמדו ובדרכי ובסדר ההוראה שיבחר ללמד. כאן המקום לומר שכמעט ואין סיכוי ללמד וללמוד חומר מסוים, פשוט ככל שיהיה, ללא מיונו לקטגוריות, ועדיף שאלה יהיו ברורות הן למלמד והן ללומד.

בכדי ללמד לבחינת הבגרות בלשון והבעה יש להבין קודם שהיא מורכבת מ 3 נושאים : הבנת הנקרא והבעה, מילון ומושגים, ותחביר ומערכת צורות, כשבתוך כל קבוצה יש קטגוריות נוספות. ברגע שהתלמיד מבין מה עומד לפניו, קל לו הרבה יותר לגשת לחומר ולהתמודד עם למידתו. בכדי להבין מהו חציון במתמטיקה, עלינו למיין תחילה את קבוצת המספרים בסדר עולה, על מנת שנוכל לסדר את המספרים בטבלה ולחשב את החציון. לאסטרטגיית המיון יש מילים שהשימוש בהן יוביל לשימוש באסטרטגיה זו כמו : למיין, לסדר, לשייך, לארגן, לנסח ועוד.

על מנת לעורר חשיבה מטה אסטרטגית בתלמידים על אודות מהו מיון ומדוע אנו משתמשים בו נוכל לשאול שאלות כמו: כיצד מסייע המיון להבנת החומר ? מתי כדאי להשתמש באסטרטגיית המיון ? יישום אסטרטגיה לימודית זו בא לידי ביטוי במסגרת ההוראה הפרטית.