אסטרטגיות למידה בניתוח טקסטים

 

קיים סיווג אבסטרקטי אצל כל אדם בקונטקסט של מערכת החינוך, בין אם הוא תלמיד, מורה או הורה, בדיכוטומיה של מקצועות “ריאליים” ו”הומאניים”. למעשה, המקצועות הריאליים מאופיינים בתבניות מחשבתיות המבוססות על חוקים שנלמדים במערכת החינוך אשר בעיקר נשענים על נוסחאות ומספרים. במקביל לכך, מקצועות הומאניים מאופיינים בין השאר בלימוד טקסטים רבי מלל, הבנת הנקרא והבעה. כמובן שמבנה דיפרנציאלי זה אינו עושה צדק עם המציאות בפועל שהרי גם במקצוע המתמטיקה ישנו צורך בלימוד בעיות מילוליות, הבנה סטטיסטית והכרה של אקסיומות מתמטיות אשר משופעות במלל רב. יתרה מכך, במקצועות המדעים לחטיבת הביניים ובמקצוע הביולוגיה בפרט נלמדים נושאים תיאורטיים רבים שקשה למצוא בהם מספרים או ביטויים מתמטיים אחרים. לפיכך, ההפרדה הטרמינולוגית בין מקצועות ריאליים להומאניים היא לעתים אמורפית.

יחד עם זאת, נראה כי תלמידים רבים מתקשים בלימודיהם במיוחד בלימוד מקצועות רבי מלל ואגב, ילדים אלו על פי רוב יכולים גם לחוות קשיים לימודיים בתרגול בעיות מילוליות במתמטיקה או בהבנת נושאים בביולוגיה וזאת מכיוון שבתבנית הבסיסית, רבדים מסויימים בנגזרות אינפורמטיביות אלו נשענים על מודלים ורבליים.

לימודים

לימודים

לימודים

בספרות המקצועית הרלוונטית אפשר למצוא מספר אסטרטגיות למידה אשר בעזרתן ניתן לשפר את אפקטיביות הלימוד של מקצועות רבי המלל :

סדר ואירגון : פרספקטיבות רבות במחקר המדעי בתחום החינוך אקוויוולנטיות בדעתן לנושא הסדר והאירגון הלימודי, הן הפיזי והן המנטאלי. לדוגמה, תלמיד אשר חדרו מבולגן, החלון בו פתוח, ישנם ריחות של אוכל מהמטבח והכלב שלו אינו מפסיק לנבוח, לא יוכל להתרכז בהכנת שיעורי הבית ויתר על כן אם הוא מאובחן עם הפרעות קשב וריכוז. למעשה, הסביבה הלימודית הפיזית צריכה להיות מסודרת ככל הניתן ועל התלמיד לחוות כמות מינימאלית של היסחים סנסוריים, על מנת שיוכל להתרכז בלימודיו. בנוסף לסדר הפיזי, רצוי שהתלמיד ילמד לסדר קוגניטיבית את נושאי הלימוד, כך למשל שאם יתארך מספרית כל אירוע שלומד במקצוע ההיסטוריה, יוכל להבין את התמונה ההיסטורית הגלובאלית של לימודיו, הוא יחווה סדר בהקשר הכללי, אלמנט שיגביר את הסיכוי של התלמיד להבין היטב כל מרכיב בתמונה ההיסטורית שערך פיזית ובמחשבתו.

מסגרת לימוד אישית : וריאציות שונות קיימות במרחב הלימודי וכל תלמיד לומד לסגל לעצמו את הדרך הדידקטית האפקטיבית ביותר עבורו. לפיכך, התלמיד נדרש להכיר כיצד הוא מבין טוב יותר את הנושא הנלמד, משנן אותו וחווה על ידי כך הצלחה לימודית. למשל, ישנם תלמידים אשר קוראים טקסטים לימודיים, מסמנים את החלקים החשובים בהם ובדרך זו זוכרים אותם היטב, אחרים נוהגים לסכם במילותיהם פיסקאות מילוליות וקיימים גם תלמידים אשר קוראים בקול רם את הטקסט ומדקלמים בעל פה ובקול את המרכיבים התיאורטיים שברצונם לזכור ובכך הם מבינים את הקונספט הלימודי. אסטרטגיית למידה סובייקטיבית הינה קרדינלית עבור כל תלמיד החל מפסיעותיו הראשונות במערכת החינוך.

למידה חושית : מקצועות הומאניים רבי מלל, לדוגמה היסטוריה, ספרות, תנ”ך, גיאוגרפיה, מדעי החברה ואזרחות, כוללים נושאים שיכולים לבוא לידי ביטוי במציאות הפיזית והתלמיד יכול לתאר את התרחשותם בדימיונו. לפיכך, יטיב עם התלמיד לדמיין ממשית סיטואציה שהוא קורא במקצוע התנ”ך, ובתוך כך גם לשמוע את קולותיהן של הדמויות ואולי גם לחוות ריחות וטעמים בקונטקסט הרלוונטי. למעשה, מחקרים מדעיים רבים תומכים באופרציה מולטי סנסורית של כל פעולת לימוד ובוודאי בתבניות טקסטואליות הכוללות מלל רב.

בפרספקטיבה גלובאלית, קיימות אסטרטגיות למידה רבות העוזרות לתלמידים להתמודד היטב עם מקצועות רבי מלל, אולם חשוב להבין כי פעילות הלימוד שהילד מבצע עם עצמו היא אינדיבידואלית ולכן, הוא יודע ומבין את מתודת הלמידה המתאימה ביותר עבורו. לאחר הבנה תיאורטית זו יכול התלמיד לבחון את האפקטיביות של אסטרטגיות הלימוד הספציפיות שבחר ביחד עם המורה הפרטית המקצועית שמלמדת אותו. הרמוניה משותפת זו תוביל לחווית הצלחה ותהליך של שיפור הציונים.