איך לבחור מורה פרטי

בחירה של מורה פרטי

תהליך הבחירה של מורה פרטי הינו פרמטר חשוב במשוואת ההצלחה של התלמיד.

התגלמותו של מורה איכותי בנויה מ 4 מרכיבים : בקיאות וידע בנושאי הלימוד, ניסיון מקצועי, יכולת התאמה של מתודות דידקטיות שונות באופן סוביקטיבי ואינטגרציה פסיכולוגית ורגשית עם התלמיד.

חוויה לימודית הכוללת ביטוי של מאפייני הוראה אלו תיצור תבנית של שיפור הציונים.