השלמת בגרויותהשלמת בגרויות

ישנם יתרונות לימודיים רבים לשיעורים פרטיים בהשלמת בגרויות המתקיימים בבית התלמיד.

מורה פרטי להשלמת בגרויות מתמחה במקצוע בית ספרי אחד, הוא בונה את התוכן האינפורמטיבי של השיעור באופן סוביקטיבי, יוצר קורלציה מיידית בין שאלות לתשובות ומתאים את וקטור התנועה הלינארית של תבנית ההוראה לתלמיד עצמו.