שיעורים פרטיים בבית התלמיד

 

שיעורים פרטיים בבית התלמיד הם המסגרת הנוחה והאפקטיבית ביותר להעברה וספיגה קוגניטיבית של חומר לימודי. ראשית, בית התלמיד הוא התבנית הטריטוריאלית הטבעית של הילד ולכן, מבחינה פסיכולוגית ואמוציונאלית התפיסה, הקליטה והזיכרון של הלומד את החומר הלימודי תהיה אופטימלית. התלמיד, אשר רגיל לבצע באופן יומיומי את התהליך הלימודי האישי שלו בביתו, בחדרו ובשולחן הלימודים שלו יספוג את המידע בצורה הטובה ביותר בסביבה שהוא רגיל אליה.

שנית, הצורך של התלמיד לצאת מביתו לספירה גיאוגרפית לימודית שונה, אחרת ובלתי מוכרת תגרום לירידה אינסטינקטיבית ומיידית במוטיבציה של הילד. הטרחה שכרוכה ביציאה מן הבית ומעבר לבית הזר של מורה פרטי במקצוע ספציפי מהווה מכשול בדרך להשגת שיפור הציונים וההצלחה הלימודית ובאותו אופן גם תנועה לכיוונו של מרכז למידה קבוצתי מהווה בזבוז מיותר של זמן וכרוכה בתפעול תחבורתי לוגיסטי שהינו חלל ריקני בלתי נחוץ.

לימודים

לימודים

לימודים

יתר על כן, ביתו הזר והבלתי מוכר של המורה הפרטי הינו סביבה לא טבעית לתהליך הלימודי של הילד ומבחינה תפיסתית התלמיד ירגיש תחושה של ניכור בבית שהוא אינו רגיל אליו. בנוסף, התלמיד לא יוכל להתרכז ולקלוט את החומר הלימודי באופן מקסימלי עקב מסיחים ויזואליים רבים אשר יסיטו את תשומת ליבו מהמטרה המרכזית של השיעור הפרטי.

בקונטקסט מקביל, תהליך הלימוד במסגרת של מרכז למידה קבוצתי כולל אף הוא מספר חסרונות. החיסרון הראשון במרכז הוראה קולקטיבי הינו הצורך לטרוח ולהגיע אליו. כמו כן, חלוקת הקשב של המורה הינה רבת משתתפים ועל כן נפגמת ההגשמה הדיפרנציאלית של כל תלמיד בנפרד. חיסרון נוסף במרכז למידה קבוצתי הוא האלמנט החברתי אשר אף הוא יגרום לתלמידים ולתלמידות להתרכז בתכנים בלתי רלוונטיים למהות הבסיסית והראשונית של השיעור הפרטי.

לפיכך, המסקנה המתבקשת הינה שהתהליך הלימודי היעיל ביותר יתבצע אך ורק בביתו של התלמיד, סביבת הלימודים הטבעית. הילד יוכל להגשים את הפוטנציאל האישי הגלום בתוכו באופן אולטימטיבי רק כאשר משוואת התנאים האקלימיים מהווה מראה סובייקטיבית מאוזנת למסגרת התפיסתית. בטרמינולוגיה מתמטית המשמעות היא שהקורלציה בין שני משולשים, הראשון הינו למידה והשני הוא הבנה, היא פונקציה אסימפטוטית השואפת למספר המושלם אחד.

למעשה, שיעורים פרטיים בבית התלמיד הם המסגרת הטובה ביותר לשיפור הציונים במקצועות בית הספר, למימוש הפוטנציאל הפנימי של הילד, להשגת הצלחה באופן מיידי ואף ליצירת שיפור לימודי קונסיסטנטי בתבנית מתמשכת.