קונסטרוקציה בין אנלוגיות ציוריות

 

לאחר מיונו של הקונטקסט הלימודי אותו האדם מעוניין ללמוד, ניתן להשתמש באסטרטגיית הלמידה השוואה. נושא ההשוואה החל להתפתח מאוד בחציה הראשון של המאה הקודמת על ידי פיזיקאי בשם אלברט איינשטיין. בהשאלה מתורת היחסות שפותחה על ידו בפיזיקה, ניתן להבין כי אין עובדות אבסולוטיות לגמרי, לא ניתן למשל לומר כי גוף מסוים נע מהר בחלל, שהרי מה זה מהר ? אצן יכול לרוץ הרבה יותר מהר מרוב בני האדם ועם זאת הוא נע לאט מאוד יחסית למטוס. כתוצאה מכך, ניתן להסיק כי בכדי לטעון טענה כלשהי, יש לבדוק תחילה את היחס שלה לטענות אחרות, וזו אסטרטגיית ההשוואה.

התבנית הרציונאלית מאחורי אסטרטגיית למידה זו מבטאת את הדרך הנכונה ביותר להסיק מסקנה מלומדת, שתנבע מפעולת השוואה אשר נערכה קודם. מסקנה זו יכולה לשמש את התלמיד כפרספקטיבה רעיונית נוספת או כתשובה כוללת, מפורטת, הגיונית ואחראית על שאלה ממבחן בגרות.

לימודים

לימודים

לימודים

במקביל לכך, שימוש באסטרטגיית המיון הביא את התלמיד למצב בו הוא יכול להביט על החומר שלפניו ולציין את הגורמים הדומים ואת הגורמים השונים בין שתי קטגוריות. ראוי לציין כי בעת ההשוואה על התלמיד להתייחס גם לגורמים השונים שבקטגוריות, משום שזה בדרך כלל מושא ההשוואה. בתארים מתקדמים למשל, נדרשים החוקרים להראות כי היה מצב נתון בנושא אותו הם חוקרים, והמצב הזה השתנה. כדי להראות זאת, הם חייבים לערוך השוואה ולהתייחס למצב הקודם, למצב החדש והאופן בו השתנו הפרמטרים. למעשה, אחד מתפקידי מערכת החינוך הוא לגדל, לחנך ולהשכיל דור מבריק של חוקרים חדשים.

אסטרטגיית ההשוואה מתגלמת במציאת הדמיון והשוני בין שתי קטגוריות. לדוגמה, אם בעיתון מסוים אירוע תרבות מוגדר כהצלחה ואילו עיתון אחר מתייחס אליו באופן מינימאלי, הרי שקיים הבדל אם נערכה השוואה בין העיתונים. שאלה כמו : “מדוע העיתונים מתייחסים אחרת לאותו אירוע תרבות ?”, יכולה להיענות רק אחרי שימוש באסטרטגיות למידה נוספות. יחד עם זאת, שאלות כמו : “מדוע התבצעה השוואה זו ?” או “האם ההשוואה תרמה לידע סובייקטיבי על הנושא ?”, הינן בבחינת הדרך לתשובה אותה ינסח התלמיד בשימוש במטה אסטרטגיה בנושא ההשוואה.

אסטרטגיית ההשוואה עוזרת לאדם הלומד לקיים תהליך הסקת מסקנות דדוקטיבי מנושא אחד לאחר, ליצור הכללות אינדוקטיביות, להשאיל מקרה פרטי אחד לאחר, לערוך אנלוגיות ועוד. מילים המתאימות לאסטרטגיית למידה זו הינן לדוגמה : להשוות, להבדיל, להנגיד, לזהות נקודות דמיון ושוני, ואילו, כשם ש, ומילים נוספות אחרות.