סינכרוניזציה בינארית של כלי נגינה

 

לאורך תנועתו הלינארית של ציר הזמן התרחשה תקופה בה התהוו שינויים קרדינלים בסדר העולמי, תבנית טמפורלית הידועה בשם תקופת הרנסאנס. פרק זמן זה מאופיין בעיקרו בתגליות אינפורמטיביות אשר הבליחו בנקודות גיאוגרפיות שונות על פני כדור הארץ ועטפו את האנושות בגלימת השכלה של תמורות מרחיקות לכת. מודיפיקציות אלו הופיעו במקביל למסגרת הדתית הקיימת ועלטת ימי הביניים וקידמו לאין ערוך את החשיבה המדעית והטכנולוגית.

יחד עם ההתקדמות המהירה של הידע האקזיסטנציאליסטי, פיתחה תקופת הרנסאנס גם פרספקטיבות אומנותיות ייחודיות ובכך הולידה לאחריה, לרוב בתקופה הקלאסית, אישים אשר כשרונם היצירתי והמוזיקלי הינו יוצא מגדר הרגיל, דוגמת וולפגנג אמדאוס מוצארט, יוהן סבסטיאן באך ורבים אחרים. כמו כן, רוח האוונגרד המחשבתי שהביאה תקופת הרנסאנס נשבה והשפיעה על כל תחומי החיים האנושיים והיתה אחראית לפיתוחים חשובים כדוגמת המצאת הדפוס, גילוי מערכות אסטרונומיות, הרחבת התיאוריה המתמטית ועוד. למעשה בנקודות זמן אלו, ניתן להבחין בריבוי דמויות אשר כשרונן הרב התבטא במגוון תחומים והם היו ידועים כ”אנשי אשכולות”. למשל, גלילאו גליליי היה פיזיקאי, אולם גם ממציא, פילוסוף והוגה מתמטי, מיכאלאנג’לו היה פסל וצייר ובנוסף גם אדריכל ומהנדס, והאיש אשר ידוע כמעוטר ידע אקלקטי הוא ליאונרדו דה וינצ’י, אשר היה צייר ופסל, ונודע אף בזכות חשיבתו המדעית גם בתחומי האנטומיה, האסטרונומיה והאווירונאוטיקה.

לימודים

לימודים

לימודים

דרך ארוכה עברה האנושות מאז תקופת הרנאנס ועם התפתחותו האדירה של הידע האנושי נעלמו להם באופן קונסיסטנטי אנשי האשכולות אשר היו ניחנים בידע מעמיק בתחומים רבים, ובתבנית סימולטנית נוצרה מגמה מדעית אוניברסלית לעודד תהליכים של ספציפיקציה פרופסיונאלית. במקביל לכך, מחקרים בנושא האינטליגנציה החלו להתחלק לשתי פרדיגמות מקיפות, כך שלעתים קרנה של האחת עולה ולעתים של האחרת :

G כללי : פרספקטיבה מחקרית זו מציגה את האדם כבעל אינטליגנציה נתונה וכל היבט קיומי בחייו מושפע ממנה, לדוגמה מדען אשר ידיעותיו הסובייקטיביות בתחום מדעי החיים הן רבות, ישתדל לנהל גם אורח חיים בריא, יקיים אינטראקציות אנושיות תקינות ומגוון הפונקציות בחייו יהנו מהשפעתה של אינטליגנציה גבוהה.

תיאוריית האינטליגנציות המרובות : חוקרים מאסכולה זו טוענים כי לאדם יש מנגנוני אינטליגנציה שונים זה מזה הנמצאים במרכזים ביולוגיים נפרדים, כך שבזמן שהאחד יכול לנגן היטב בפסנתר ולהוות דמות של עילוי מוזיקלי, הוא עלול להביע דיסהרמוניה קומוניקטיבית במסגרות אחרות.

כמו כן, בזמן שתומכי גישת ה G הכללי מציירים אדם שכל מאורעות חייו מושפעים ממרכיב אחד של אינטליגנציה, לא תמיד מדעני תיאוריית האינטליגנציות המרובות יטענו ההיפך, שהרי אף הם סבורים במקרים מסויימים כי ישנם ביטויים שונים של סוג אחד של אינטליגנציה.

בהמשך לכך, קמה מסת מחקרים אשר בוחנת באופן מתמשך את הקורלציה שבין למידה מוזיקלית לבין מדדים קוגניטיביים שונים, ואכן נמצא קשר הדוק במחקרי אורך מכל רחבי העולם בין למידה מוזיקלית להצלחה במקצועות המתמטיקה והלשון. במסגרת זו התגלה אף שתלמידים אשר הקדישו 5 שעות שבועיות ללימודי נגינה על חשבון שיעורי מתמטיקה ולשון מתוך סך של 10 שעות לימוד גלובאליות, רמתם במתמטיקה נשארה זהה לתלמידים שהתמקדו רק במתמטיקה ותוצאות מבחניהם בלשון היו אף גבוהות יותר. למעשה, הערך המספרי שבדק לימודי נגינה בכלים מוזיקליים בפרט והרחבת ידע מוזיקלי בכלל נמצא בהתאמה במחקרים מדעיים רבים להצלחה מתמטית, אפילו יותר ממדדים חברתיים נפוצים. במילים אחרות, מסקנות מדעיות רבות מציגות קומפוזיציה של לימודי מוזיקה עם מערך ההשכלה הפורמאלית של הילדים, שהרי פעולה זו תתרום לא רק להרחבת הידע המוזיקלי של התלמידים, אלא תקדם גם למידה והבנה בתחומים אינפורמטיביים נוספים ובעיקר תוביל להצלחה ושיפור הציונים במקצועות המתמטיקה והלשון.