הכנה לבגרות

הכנה לבגרות

אחת המתודות הלימודיות החשובות במסגרת שיעורים פרטיים בהכנה לבגרות היא למידה על ידי פתרון מבחני בגרות אקויולנטים למבחן של התלמיד.

המורה הפרטי יתן לתלמיד לענות באופן סוביקטיבי על שאלות מבחן בגרות דומה ולאחר מכן הם יפתרו ביחד את המבחן. תהליך ורבלי זה יוביל להרחבת הפרספקטיבה האינפורמטיבית של התלמיד והצלחה בבית הספר.