תלמוס

 

מבנה מוחי המקושר לעיבוד תקשורת סנסורית, מוטורית ורגשית של הגוף.