קלוריה

 

יחידת מדידה של האנרגיה הדרושה לחימום גרם אחד של מים במעלת צלזיוס אחת, בתנאי לחץ של אטמוספרה אחת. במשמעותה היומיומית קלוריה מודדת אנרגיה, בעיקר זו שמשקיע גוף חי.