פסיכומוטורי

 

אלמנט ביולוגי פנים אורגניזמי אשר מערב פעולה הן של המערכת העצבים והן של מערכות החישה ובכך יוצר מכניזם של תנועה באיברי האורגניזם.