סינפסה

 

אזור המפגש בין שני קצוות של נוירונים. מקום זה מכיל את התקשורת בין תאי העצב המורכבים מתהליכים כימיים מגוונים.