נורמה

 

סטנדרט, תקן, מוסכמה בה פועלת חברה או תרבות מסוימת. נורמות הן פונקציה של סדר חברתי, תרבותי והוא תלוי היסטוריה ו נתונים גאוגרפיים של האוכלוסייה הנתונה.