הורמון

 

“להפעיל” בתרגום ישיר מיוונית. כל יצור רב תאי מפריש תרכובת כימית המשמשת לתקשורת בין תאי האורגניזם, תרכובת כימית זו נקראת הורמון.